XI Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone

Zielona Góra, 29-30.06.2017

O konferencji

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje: teorię, badania, realizacje, wzmocnienia, diagnostykę, normalizację, nowe technologie, projektowanie, a także perspektywy rozwoju.

Komunikat I

Wytyczne
Patronat
 • Kazimierz Furtak, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
 • Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Janusz Kubicki, Prezydent miasta Zielona Góra
 • Zbigniew Kowalewski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Organizatorzy

Współpraca

Komitet Naukowy Konferencji

 • Kazimierz Flaga - przewodniczący
 • Czesław Machelski - zastępca
 • Jacek Korentz - sekretarz
 • Tadeusz Biliński
 • Jan Biliszczuk
 • Kazimierz Furtak
 • Józef Głomb
 • Anna Halicka
 • Jan Kmita
 • Mieczysław Kuczma
 • Stanisław Kuś
 • Andrzej Łapko
 • Arkadiusz Madaj
 • Jakub Marcinowski
 • Antoni Matysiak
 • Janusz Murzewski
 • Wojciech A. Radomski
 • Leonard Runkiewicz
 • Andrzej Ryżyński
 • Elżbieta Szmigiera
 • Maciej Szumigała
 • Witold Wołowicki
 • Adam Wysokowski

Patronat Medialny

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Tadeusz Biliński - przewodniczący
 • Piotr Alawdin - zastępca
 • Janusz Szelka - członek

Sekretariat Organizacyjny Konferencji

 • Paweł Błażejewski – sekretarz
 • Gerard Bryś
 • Elżbieta Grochowska
 • Artur Juszczyk
 • Joanna Kaliszuk
 • Jarosław Rusin
 • Tomasz Socha
 • Anna Staszczuk
 • Anna Kucharczyk
 • Urszula Góral
 • Grażyna Marcinowska
 • Bożena Płoszaj-Kobyłecka

Program

W ramach konferencji zostaną wygłoszone trzy referaty problemowe, a także odbędą się warsztaty z zakresu projektowania stropów zespolonych.

Program ramowy Program szczegółowy

Ważne daty

31.12.2016 Rejestracja i zgłoszenie referatów
08.03.2017
15.03.2017
Nadsyłanie abstraktów oraz artykułów w języku polskim i angielskim
28.04.2017 Przyjęcie referatów
15.05.2017 Ostateczny termin wniesienia opłaty
30.05.2017 Nadsyłanie artykułów skierowanych do "Przegląd Budowlany"
28.06.2017 Warsztaty z projektowania stropów zespolonych
29.06.2017 Rozpoczęcie konferencji
30.06.2017 Zakończenie konferencji
30.06.2017 Nadsyłanie artykułów skierowanych do CEER
Referaty Problemowe

Budynki wysokie

- Ryszard Kowalczyk

Profesor dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk jest profesorem honorowym Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Białostockiej. Autor bądź współautor 10 książek i monografii oraz około 100 opublikowanych prac naukowych z zakresu konstrukcji betonowych. W swojej pracy związany był z wieloma instytucjami naukowymi w Polsce i na świecie. Pełnił wiele ważnych funkcji m.in. w międzynarodowej organizacji Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Był również ekspertem UNESCO do spraw nauczania technicznego i zawodowego. Jest wybitnym specjalistą cenionym przez czołowych projektantów budynków wysokich na całym świecie.

Konstrukcje powłokowo-gruntowe

- Czesław Machelski

Profesor dr hab. inż. Czesław Machelski jest związany z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Zielonogórskim. Autor bądź współautor 12 książek i monografii oraz ponad 250 opublikowanych prac naukowych w dziedzinie mostowych konstrukcji stalowych, żelbetowych i zespolonych. Jest członkiem zespołów nadzoru naukowego ważnych konstrukcji komunikacyjnych. Autor licznych ekspertyz technicznych. Ceniony specjalista w zakresie konstrukcji mostowych oraz konstrukcji powłokowo-gruntowych.

Stropy zespolone stalowo-betonowe

- Leopold Sokół

Doktor inż. Leopold Sokół jest profesorem tytularnym Centre des Hautes Etudes de la Construction (CHEC) w Paryżu oraz wykładowcą w Centre Technique de la Construction Métallique (CTICM). Autor ponad 60 publikacji naukowo-technicznych oraz 7 patentów w dziedzinie konstrukcji stalowych, żelbetowych i zespolonych. Jest członkiem zespołów opracowujących zmiany w Eurokodach. Uczestniczy w programie badawczym RFCS-GRISPE finansowanym przez Komisję Europejską. Ceniony konsultant specjalistycznych firm budowlanych oraz publicznych instytucji francuskich i europejskich.

Warsztaty

Projektowanie stropów zespolonych

- Leopold Sokół, Anna Sokół-Palisson

Nowoczesne metody projektowania stropów zespolonych w stanie granicznym nośności i użytkowania z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych. Część praktyczna warsztatów zostanie przeprowadzona przy użyciu oprogramowana ArcelorMittala. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz świadectwo uczestnictwa w warsztatach.

Opis warsztatów Materiały szkoleniowe

Doktor inż. Leopold Sokół jest profesorem tytularnym Centre des Hautes Etudes de la Construction (CHEC) w Paryżu oraz wykładowcą w Centre Technique de la Construction Métallique (CTICM). Autor ponad 60 publikacji naukowo-technicznych oraz 7 patentów w dziedzinie konstrukcji stalowych, żelbetowych i zespolonych. Jest członkiem zespołów opracowujących zmiany w Eurokodach. Uczestniczy w programie badawczym RFCS-GRISPE finansowanym przez Komisję Europejską. Ceniony konsultant specjalistycznych firm budowlanych oraz publicznych instytucji francuskich i europejskich.

Doktor inż. Anna Sokół-Palisson jest autorką wielu publikacji naukowo-technicznych w dziedzinie konstrukcji stalowych i zespolonych. Jest członkiem zespołów opracowujących zmiany w Eurokodach, francuskiej komisji normalizacyjnej oraz grupy ekspertów w Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Uczestniczy w programie badawczym RFCS-GRISPE finansowanym przez Komisję Europejską. Ceniona konsultantka francuskich i europejskich firm budowlanych.

Warunki uczestnictwa

Najpóźniej do dnia 15.03.2017 należy przesłać wcześniej zgłoszone referaty napisane zgodnie z wytycznymi. Wytyczne można pobrać ze strony internetowej konferencji. Wytyczne można pobrać w sekcji "O konferencji".

Dwustronicowe abstrakty referatów, zakwalifikowane przez Komitet Naukowy, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji mogą być na życzenie autorów skierowane do publikacji w piśmie "Civil and Evinronmental Engineering Reports" (w języku angielskim - 9 pkt) i "Przegląd Budowlany" (w języku polskim - 5 pkt).

Opłata konferencyjna wynosi 1000 zł (800 zł dla uczestników nieprzekraczających 35 roku życia). Ostateczny termin wniesienia opłaty do dnia 15.05.2017. Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i wyżywienie (obiad i kolacja).

Koszt uczestnictwa w warsztatach projektowania stropów zespolonych wynosi 200 zł.

Zarejestruj

Miejsce Konferencji

Zielona Góra jest atrakcyjnym, nowoczesnym i prężnie rozwijającym się miastem. Położona w zachodniej Polsce, na zboczu doliny rzeki Odry, zaledwie 60 km od granicy polsko-niemieckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg: S3, 27 i 32. Posiada dogodny dojazd do autostrady A2 i A18/A4 – ok. 50 km; oraz lotnisk w Berlinie i krajowego w Babimoście (połączenia z Warszawą). Historycznie oraz kulturowo związana z Dolnym Śląskiem, jest jedynym miejscem w kraju, w którym przetrwała tradycja winiarska.

Konferencja odbywać się będzie na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego w kampusie A - budynek Instytutu Budownictwa A-8 - sala 213 na II piętrze. Poniżej są pobrania mapki z zaznaczonymi ważniejszymi obiektami, związanymi z konferencją oraz lista hoteli.

Biuro Konferencji

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Budownictwa
"Konstrukcje Zespolone 2017"

ul. Profesora Zygmunta Szafrana 1
65-516 Zielona Góra

Tel.:
+48 68 328 24 16 - sekretariat
+48 68 328 73 69 - Jacek Korentz
+48 68 328 78 03 - Paweł Błażejewski
Fax:
+48 68 328 47 77

Rachunek bankowy

Bank Millennium S.A. oddział Zielona Góra
85 1160 2202 0000 0002 8474 4132
Tytuł wpłaty: "Konstrukcje Zespolone"

Odbiorca:
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra