Zakładanie konta

Za pomocą konta użytkownik, po zalogowaniu, ma możliwość zgłoszenia referatów, udziału w konferencji i w warsztacie.

Tworząc niniejsze konto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, udostępnianych przeze mnie za pomocą niniejszego konta w celu realizacji XI Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespolone, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Tworząc powyższe konto oświadczam, że posiadam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, udostępnionych przeze mnie za pomocą niniejszego konta, w celu realizacji XI Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespolone, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).